Pesten eller som den allmänt också kallades Svarta döden. Flera pest- epidemier följde efter varandra under flera århundradena. Framförallt är det tre stora pestutbrott i Venedig. 1347-1349, 1575-1577 och 1630-1631.

Pesten kommer till Europa och når Venedig
Vi kan peka ut årtalet 1347 som året då pesten på sitt härjningståg från Fjärran Östern nådde fram till Europa.


Kaffa, idag Feodosija. Var då en viktig hamnstad på den sydöstra delen av Krimhalvön. Hela den södra kuststräcka tillhörde då republiken Genua. Kaffa är en viktig punkt för handeln över hela Svarta havet. Mongolerna belägrade Kaffa under åren 1346-1347.


Under 1347 minskade de belägrande mongolernas antal i stora tal. De döda men fortfarande varma kropparna användes då som ett av världens allra första biologiska vapen.

Med stora katapulter sköt man in liken i Kaffa och pesten fick ett nytt fäste. När Kaffas försvarare från Genua flydde staden i sina fartyg var pesten medpassagerare. Pesten spreds vid varje hamn som fartygen besökte längs med handelsvägen mot Europa..

Under hösten 1347 nådde fartygen fram till Messina på Sicilien och nu kunde pesten sprida sig snabbt ut över hela Europa..


På dryga två år skördade pesten i sina tre förklädnader, böldpest, lungpest och blodpest över 25 miljoner människor liv… I genomsnitt var tredje person dog och alla i stort sett smittades… Hela Europa härjades av Digerdöden.

Francesco Petrarca Författare och lyriker beskrev pestens ansikte.

- "Ve mig! Ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! När har någonsin sådant varit sett eller hört? Husen tomma, städerna öde, fälten oskötta, vägarna täckta med lik: en fasanfull ödslighet överallt.

Fråga historikerna: de tiga. Fråga läkarna: de stå bestörta. Fråga filosoferna: de höja på axlarna, de rynka pannan, och med fingret på munnen bjuda de tystnad. Skulle du kunna tro det, o eftervärld!

Vi själva, som se allt detta, tro det ju knappast, och likväl övertyga oss de hopade liken, de ömma förlusterna, att det icke är någon dröm.

O du lyckliga eftervärld, du som inte erfar denna jämmer, du kanske tager detta mitt vittnesbörd för en dikt."

 

Svarta pestens läkare
Venedig var först ut med att betala Medico della feber. Tre pest doktorer var resultatet under de första åren av pestens härjningar.

Dessa pestdoktorer blev vad man skulle kunna kalla specialister. Inte specialister på att behandla sjuka till friska. Utan mer att försöka få de drabbade att förtrösta sig i situationen som var. Man visste med säkerhet att man skulle dö.

En annan viktig uppgift för stadens pestläkare var att ”föra bok” över nyinsjuknade och döda pestoffer. De anlitades och betalades av staden och betjänade på så sätt fattig som rik.

Dessa pestens läkare kunde vara någon som inte hade kunnat etablera sig som läkare i det ”friska” samhället. Eller unga läkare som ville försöka ta sig fram i yrket.

Sidan är under bearbetning

................

Här är en väldigt fin fransk animerad film om kärlek

A Flock of Plague Doctors or La Peste (The Plague)

 

 

 

 

 ANNONS

 ANNONS