San Secondo

 

 

San Secondo börjar sin historiska tillvaro genom århundraden, som ön Erasmo. Alla redan 1034 då den venetiansk adelsfamiljen Baffo byggde kyrkan och ett kloster till Benediktiner nunnor.

Om man färdas på frihetsbron, Ponte della Libertā ut mot Venedig ligger San Secondo drygt 100 meter ut i lagunen på vänster hand. En stor grön fläck. Mer än en ö i lagunen, med lång och intressant historia.

Här förvarades en bild av Sant'Erasmos. Bilden av Sant'Erasmos hängdes upp på en påle utanför ön som fiskarna skyddspatron.

Namnet San Secondo fick ön 1237 när reliker av helgonet San Secondo d'Asti fördes till ön. År 1533 efterträder Benediktinerna på ön av Dominikaner.

Efter branden på Arsenalen i Venedig 1569 beslutar man att fördela och förvara krut på San Secondo och övriga öar i lagunen.

1576 fick de religiösa lämna plats till sjukhus för pestens offer. Några år senare kunde munkarna återvända till arbetet att restaurera och åter bygga upp sin klosterkyrka, som invigs 1608.

1806 tog Napoleon och den franska ockupationsmakten ett beslut som innebar slutet för 15 manliga och 19 kvinnliga kloster på öarna i lagunen.

San Seconda blev en militäranläggning och på kort tid raderades all religiös verksamhet som hade funnits på ön under så lång tid bakåt i tiden.

1849 sattes ön under massiv beskjutning av Österrikarna. Resultatet blev nästan fullständigt förstörelse av all befästningsverksamhet.

Italiensk militär blev kvar på ön fram till 1900-talet. 1904 till 1936 gavs det bort dispositionsrätten till ön mot att den sköttes med sådant som gräsklippning och trädbeskärning.

Ön användes då till fyrverkerifabrik, lagring av biprodukter från slakt samt begränsad odling av marken.

Idag är ön bara en bråkdel av sin forna storlek och totalt missköt och förfallen.

Ingen som passerar på Ponte della Libertā och kastar en blick ut på ön kan ana öns långa historia som kloster och viktig punkt för kontakten med fastlandet på den ena sidan och Venedig på den andra sidan om San Secondo.
 


 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del Diavolo La Biennale  Info Kontakt

 

 

 

 ANNONS