San Marco in Boccalama

 

 

San Marco in Boccalama var en gång i tiden en bebodd ö. Nu är det en förlorad ö under lagunens vattenyta. ön var belägen mellan dessa tre andra öar.

Campana  -   Sant'Angelo della Polvere  -   Motte di Volpega

Namnet San Marco in Boccalama kan man härleda till att den låg vid mynningen av Lama som var en gammal gren av floden Brenta.

I gamla dokument kan man utläsa att här på ön fanns en kyrka alla redan i början på 1000-talet. 1013 la man grunden till kyrkan San Marco med det angränsande klostret av Canonici Regolari.

Klostrets Abbot vände sig till rådet i Venedig 1328 med förfrågan om att få utvidga ön för att kunna förstärka den inför en pågående jorderosion.

Han fick tillåtelsen att utvidga ön med 50 steg av allmänt vatten. För att kunna utvidga och befästa öns omkrets. (något mindre än 90 meter).

Trotts dessa ansträngningar var ön inom 20 en övergiven ö och klostrets kyrkogård användes som massgrav under det stora pestutbrottet 1348.

Sista spåren av ön försvann under 1500-talet när ön sjönk ner i lagunens vatten och försvann.

 

- Klicka för större bilder och bläddra -

 

År 2001 gjorde man marina arkeologiska undersökningar av två väldigt intressanta skeppsvrak som hade upptäckts vid ön. Fartygstyper som det fanns väldigt liten dokumentation omkring.

Det ena fartyget avsett för handelsresor i Adriatiska havet och ut i Medelhavet. Det andra fartyget var ett större flatbottnat för transporter på de inre förgreningarna av vattenvägarna ut till lagunen.

De två fartygen var alltså två viktiga men helt olika fartygstyper.

En Galea med en längd av 38 meter och bredd på 5 meter.
En Rascona med en längd på 23,60 meter och bredden på 6 meter.

Fartygen var nedsänkta 2 meter under vattenytan med 20 meter mellan sig och fyllda med jord och med nedslagna pålar för att hålla dom nere och på plats.

Troligen som en del av arbetet med att förstärka öns strandlinje.. Efter de marina dykningarna så pålade man en stor omkrets runt fartygen och med länspumpar torrlagd fyndplatsen för mer ingående arkeologiska undersökningar av de två fartygen.
 

Klicka för större bild

 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del DiavoloLa Biennale  Info Kontakt

 

 

 

 ANNONS