San Giorgio in Alga

 

 
San Giorgio in Alga är en av de fyrkantiga öarna i lagunen. Belägen mellan Guidecca och Fusina.

Under århundradena har det funnits kloster på ön. Från det första Benediktinerklostret år 1000. Sedan har olika klosterordnar haft ön
som besittning. På 1300-talet var det Augustinerkloster på ön.

År 1400 började två venetianska aristokrater intressera sig religiöst.  1404 blev så Kanon Regular in San Giorgio in Alga. Som är starkt förknippad med Devotio moderna. En humanistiskt religiös reformrörelse.

Man avlade inget löften, utan ville bygga en prästerlig gemenskap byggd på ödmjukhet och ensamhet med högtidligt firande av liturgin.

Man hade stort inflytande och två påvar har sina rötter härifrån. Eugenius IV (1383-1447) och Påven Gregorius XII (1335-1417). Som abdikerade från påvestolen 1406.

1688 upphörde Canon Regular San Giorgio in Alga. Tillgångarna likviderades för att samla in pengar till försvaret av den venetianska Republiken inför hotet från öst.

År 1716 brann stora delar av det gamla klostret. Resten förföll efter en en jordbävning 1779.

1847 befästes ön med militär närvara och försvarade sig året därpå mot ett angrepp från Österrikisk militär.

Under fem månader 1944 juni-november höll tyskarna en hemlig utbildning för grodmän på ön.

På 1950-talet fanns det planer på att Cini Foundation skulle göra ön till ett kulturellt centrum. Planerna skrinlades när man konstaterade att byggnaderna var så förfallna att dom var bortom all räddning.

Nästa etapp för ön är när patriarken av Venedig köper ön 1961 för 1,8 miljoner lire. Var tanken att återupprätta öns religiösa betydelse?

Ingen som vet tanken bakom förvärvet men 1973 donerade han ön till staden Venedig.

Idag är ön obebodd och i ett helt bedrövligt skick.
 

 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del Diavolo La Biennale  Info Kontakt

 

 

 

 ANNONS