La Salina

 

 

Salina är ett öfragment av den antika ön San Felice i den stora skärgården som fanns i lagunen under det femte århundradet och går under namnet Ammiana.

Idag är ön Salina privatägd och är alltså en existerande rest från tiden då Ammiana var maktcentret i lagunen. Ammiana grundades av flyktingar från den romerska staden Altino, som låg ca en mil norr om våra dagars flygplats Marco Polo.

Ammiana låg mellan öarna Santa Cristina och Salina och kopplat till en annan försvunnen plats Costanziaco. Första omnämnanden finns i skrifter från Pactum Lothario år 840 där "kejsaren"Lothar stadfäster rättigheter för Torc (Torcello), Amianae och Buraani (Burano).

På 1100-talet bestod Ammiana av öarna Ammianella, Castrazio eller Caltrazio och hade flera kyrkor och kloster.

På ön La Salina som då hette Lesedi och var betydligt större än dagens La Salina. Fanns under åren 889 -1419  Sancti Felice e Fortunato de Amianis . Klostret som var rikt på tillgångar blev begravningsplats för Dogen Orso I Participazio år 881.

Under 1200-talet fram till 1400-talet började öarna avfolkas på grund av försämrade miljöförhållande.

Mot mitten av 1500-talet lämnade de sista munkarna San Felice och Fortunato retirerade in till Torcello och sedan vidare in till Venedig och grundade klostret St Philip och James.

Ammiana sjönk ner i lagunens vatten när området blev förändrat av miljöförändringar och förändrad havsnivå och sötvattensinflöde från fastlandet..

Ön Salina är som sagt vad privatägd och det finns viss agriturismo.
 

 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del Diavolo La Biennale  Info Kontakt

 

 

 

 ANNONS