L'isola di Poveglia

 
 

Poveglia är en statlig egendom i södra delen av lagunen. Ligger innanför Port Malamocco nära intill ön Lido. Poveglia har varit helt övergiven sedan 1968. Ön är idag i stort förfall.

Nu försöker Italienska staten "sälja" ön på auktion med ett kontrakt för de närmaste 99 åren. Tanken från stadens utredningar är att ön kan bli ännu en av dessa privata öar som omvandlas till lyxhotell i lagunen.

Något som en grupp venetianare på Guedecco kände var helt fel. Ta allmän egendom och sälja till privata intressen och på så sätt utestänga Venedigs egna invånare från deras rättigheter.

Man drog igång föreningen Poveglia och startade upp kampanjen Poveglia a tutti. För att med insamlade medel delta i auktionen. Idag verkar det som om Poveglia a tutti vinner dragkampen om Poveglia.

Nu väntar såklart överklagan från privata intressenter, men jag är personligen övertygad om att ön så här långt är räddad från vidare exploatering.

 

- Klicka för större bilder och bläddra -

 

Poveglia kallades en gång i tiden för "Popilia" eller "Dei Pioppi" Popplarna på ön som gav en tät vegetation och namn till ön..

Eller så kom namnet till för att hedra den romerska konsuln som lät bygga den norra delen av Via Emilia (även kallad Popilia) som passerade mycket nära ön.
 

Första avtrycket i historien är år 421. Ön blir tillflyktsort för invånarna från de två städerna Padua och Este. Undan förödelsen som skedde under Lombard invasionen. När Longbarderna försökte att bilda kungariket Longbard. Regnum Italicom.

Ön utvecklas tillsammans med sina nya invånare och det bildas ett mindre samhälle på ön, som blomstrar i både invånarantal som rikedom. I centrum står fiske och saltproduktion. Man har även stora intressen i Chioggia och Pellestrina. Man har egen präst och församlingskyrkan San Vitale.
 

Nästa nedslag i historien om Poveglia kommer år 809, med ankomsten av Pippin, som låter belägra Venedig med sina skepp under sex månader och folk flyr från Poveglia till Rivo Alto (Rialto).

De åtta små holmarna som senare ska bilda den stora ön Guidecca. Som jag utan vördnad brukar kalla bananen söder om Venedig

Traditionellt går ön däremot under namn Spinalonga, ett fiskben till formen. Syftande på öns avlånga lite böjda form med kanaler tvärs.

I kanalen som stryker förbi Poveglia slår till slut Venetianarna till, hårt och skoningslöst i sina Sandola. Flatbottnade mindre öppna båtar som är perfekta i lagunens grunda träskvatten. Man manövrerar betydligt snabbare än Pippins fartyg och får därmed ett övertag.

Enligt gamla skrifter ska vattnet i lagunen ha färgats rött av blod. Undrar hur många lik det samlats i den lagunen genom århundraden?

För Pippin blev det början till slutet. Han dör år 810, mindre än ett halvår efter belägringen av Venedig och ligger begraven i Milano.
 

Andra hälften av 900-talet var ön befolkad av över tvåhundra venetianska familjer. Trogna tjänare till dogen Pietro Tradonico som dödades 864. Familjerna barrikaderade sig i Palazzo Ducale i 40 dagar och krävde rättvisa.

Den nya dogen Orso I Partecipazio beviljade dem rätten att bosätta sig på Poveglia och gav dom flera rättigheter som t.ex befrielse från skatt.

På ön växte samhället och det fanns mer än 800 hus på ön. (man får inte glömma bort att öns yta då, var betydligt större än vad den är idag).

År 1378 har Poveglia hunnit blivit en autonom republik styrd av en hertig, Gastaldo Ducal och sjutton Consiglieri, ledamöter. Vilket inte sågs med särskilt blida ögon från Venedig.

Man funderade på hur man skulle kunna kväsa Poviglianerna och den nya autonoma republiken Poveglia.

Tillfället kom med kriget i Chioggia år 1379. Då blev ön intressant ur militär aspekt. För att skydda öns invånare var man tvungen att flytta över dom till Giudecca. Så blev man av med den besvärliga autonoma republiken Poveglia.

Man byggde sedan en kanal som åtskilde ön från en befästning, så kallad ottogona. Som sedan skulle bli hela 8 stycken till antal och ingå i Venedigs försvarslinje i lagunen.


Tiden efter kriget. När Poviglianerna återkom till sin ö efter kriget fann dom en ö där jorderosion, jordbävning, havsrörelser och bristen på underhåll av strandlinjen. Hade förminskat deras ö ytterligare i storlek.

De få som blev kvar på ön slapp fortfarande att betala skatt men förhållandena var totalt förändrade, mot den blomstrande ö de hade lämnat bakom sig vid krigets början.

Senaten i Venedig erbjöd nu Camaldolese (Benedektiner sammanslutning) att bygga kloster på ön. Dom kom att tacka nej till erbjudandet liksom de forna Poviglianerna också hade gjort.

År 1777 kom Poveglia att tas i tjänst av Magistrat för Hälsa. Ön togs i anspråk som karantänstation för fartyg som passerade in genom Porto di Malamocco på sin väg till Venedig.

Den stora byggnaden på ön kom att tas i anspråk för förvaring av fartygens gods under karantäntiden, som brukligt varade i 40 dagar.

År 1793 och 1799, då pesten bröt ut, blev Poveglia förvandlat till ett provisoriskt militärsjukhus. Mellan 1805 och 1814, var ön etablerat som ett militärsjukhus.

Kyrkan som fanns på ön såg fransmännen med Napoleon till att förstöra. Kyrkans berömda krucifix räddades över till kyrkan på Malomocco, där krucifixet fortfarande finns kvar.

Av kyrkan på Poveglia blev blev endast kampanilen kvar och togs i bruk som fyr under det att Poveglia var karantänstation.


I modern tider
blev Poveglia konvalescent- och vårdhem. ända fram till det stängdes ner 1968 och övergavs vind för våg. Med resultat att hela ön och dess 11 byggnader nu är i stort förfall.

Det är väl här Italienska statens geniala ide har sitt ursprung. "Vi säljer så slipper vi ta ansvar och samtidigt får vi in en massa pengar utan ansträngning".

Men då hade man inte räknat med medborgarinitiativ. Där människor är beträdda att gå samman och är villiga att betala för att rädda något som i grund och botten alla redan tillhör alla. Poveglia a tutti! ...


Den statliga auktionen
där man skulle sälja ut Poveglia på 99 år har varit. i juni kom beskedet. Två anbud. "Poveglia för alla" och det andra från venetianska affärsmannen Luigi Brugnaro, som la ett bud på 513 000 euro.

Poveglia räknade med 160 000 euro. 4 329 medlemmar samlade in och fick ihop ca 400 000 euro. Enligt stadgarna för statlig auktion av statlig egendom ska det mest fördelaktiga anbudet tas.

Alla räknade med att Luigi Brugnaro och hans bud skulle gå segrande ur auktionen och att Poveglia skulle går förlorad till privata spekulanter.

Men si det fanns en klausul i stadgarna för auktionen, att det mest fördelaktiga budet ska antas för återställandet av ön. Utslaget så långt till Poveglia för alla.

Nu gäller överklagan och så går kampen vidare.... Föreningen är på väg att kunna ta tillbaka Povegla .. till alla!!
 

Poveglia som urban skröna med alla fasansfulla hemskheter som vi kan läsa om. Sorry, dom har inget fäste i historien. De flesta bilder som läggs upp på Internet och som sägs vara tagna på Poveglia, kommer från annat håll.

Alla de 160 000 tusen levande och döda som ska ha eldats upp och skottats ner i stora massgravar på Poveglia?

Bilderna på öppnade massgravar med mängder av lik. Nix, har aldrig skett några utgrävningar på Poveglia. Öar för pestens offer var i första hand öarna Lazzaretto Nuovo och Lazzaretto Vecchio.

Där har man gjort utgrävningar och funnit kvarlevorna av ca 1 600 offer för pestens härjningar. Vissa gravar där kropparna ligger i sina svepningar, men även större "öppna" massgravar.

Har Poveglia varit mentalsjukhus där en galen doktor sysslat med lobotomi och andra experiment på patienter?

Nej. Poveglia har aldrig varit mentalsjukhus. Konvalescent- och vårdhem för äldre. Det fanns ett ålderdomshem kvar på ön tills det stängde ner 1968.

Stora mentalsjukhus fanns i Venedigs lagun. På San Climente och San Sevolo, men aldrig på Poveglia.

Men en galen doktor som tar livet av sig genom att hoppa ut från klocktornet fanns det väl? Som inte dör fören dimman sugs upp i hans näsborrar?

Man kanske inte ska säga, sorry. Men enligt alla tillgängliga källor och tidningsklipp från äldre tid har det aldrig skett ett självmord av medicinsk personal på ön.

Poveglia per tutti på Facebook
 


Den första stora städdagen, den 29 september 2014. Då närmare 1000 personer tog sig ut till Poveglia för picknick, återta stigarna på ön och röja upp i ett första steg tillsammans.

Resultatet blev 111 säckar skräp och två bajamajor. Bord, stolar och grillar som ska tillbaks in till Venedig.
 

 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del DiavoloLa Biennale  Info Kontakt

 

 

 ANNONS

 

 ANNONS