Den första bron var alltså Nicolò Barattieris på 1100-talet. En betydande utveckling skedde på platsen som kan räknas som den centrala i Venedig.

En växande marknaden på Rialto ökade trafiken över kanalen och 1255 kom så den första träbron. Två lutande ramper med en rörlig mittsektion, som kunde höjas där rampernas mötes för att låta större båtar passera på kanalen. (Var det här möjligen vår första broöppning?)

Myntbron kom att byta namn till Rialtobron vartefter marknaden på Rialto växte och bron ledde ju till Rialto.

I början av 1500-talet fick bron små butiker vardera sidan. Som gav inkomst till staten för underhållet av bron.

Bron kom att brännas i en revolt av Bajamonte Tiepolo 1310. Han var en venetiansk adelsman. Missnöjd med Dogen Pietro Gradenigo och hans styre. Tiepoli och andra ur den gamla aristokratin beslöt att agera. Den 15 juni 1310 satte de planerna i bruk.

Upproret misslyckades, på grund av dålig planering, förräderi och brist på folkligt stöd. Uppropsmakarna stoppades i närheten av piazza San Marco och drevs tillbaka.

De retirerade bort mot San Polo och när de passerat Rialtobron satte de bron i brand efter sig.

Bajamonte Tiepolo fängslades och dömdes till exil i Istrien oc Damnatio memoriae. Vilket innebär att hans liv, hans historia skulle utplånas. Hans hus revs, på platsen uppfördes en kolon med följande inskriptionen.

 Detta land hörde Bajamonte
och nu för hans orättfärdiga svek
har detta placerats för att skrämma andra
och för att visa dessa ord till alla för all evighet
 

Från sin exil i Istrien skickar han en medsvuren att förstöra pelaren med inskriptionen. Denna lyckades bryta ner stenen i tre bitar innan han grepps.

Han kom att mista handen och hans ögon släcktes ner. Medan kolonen reparerades och ställdes upp bakom den närbelägna kyrkan Sant'Agostin.

Där kom den att stå i 400 år innan Angelo Maria Querini köpte kolonen och i stället satte upp en mer anspråkslös stenplatta där det står.

Loc. Col. Bai. The. MCCCX.

Som översatt betyder "Placering av kolon Bajamonte Tiepolo 13102". kolonen finns nu att beskåda på Fondazione Musei Civici di Venezia.

Bajamonte Tiepolo fick sin dom uppgraderad till permanent förvisning. Efter 1329 hördes han aldrig av. På ett sätt förändrade han Venedigs styrelseskick med sitt misslyckade uppror.

Man beslöt den 10 juli 1310 att inrätta ett Consiglio di Dieci. De tios råd. Med formell makt att upprätthålla säkerheten och beskydda regeringen för omstörtande verksamhet.

Rådet inrättades för en period av två månader för att rensa upp efter Bajamonte Tiepolo försök till uppror. Rådet förnyades och förnyades till det till slut blev permanent 1334.

År 1444 kollapsade bron av den stora folkmassan som hade samlats för att se en stor båtparad passera vid hertigen av Fererras bröllop. Bron kollapsade ytterligare en gång till nämligen 1524.

Alla redan 1502 hade man börjat prata om en bro i sten. Samtal fördes men inget hände fören 1551 när man erbjöd kända arkitekter att komma in med förslag på ny Rialtobro.

Alla kom in med klassiska förslag med många brospann och förkastades. Förslag kom om att anlita en viss Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Eller som vi mer till vardags känner som bara  Michelangelo.

Antonio da Ponte 1512-1595 Arkitekt och ingenjör född i Schweiz men verksam i Venedig fick till slut uppdraget med en ny bro Ponte di Rialto över Canal Grande.

Som hans assistent arbetade brorsonen Antonio Contino. Som senare skulle stå bakom en annan berömd bro i Venedig. Suckarnas bro. Ponte dei Sospiri.

Antonio da Pontes förslag var en bro med ett enda spann över kanalen och med en likhet till träbroarna där två ramper möts centralt i en portal högst upp på bron. På hela bron sträckning handelsplatser och verkstäder på båda sidor.

Många ansåg att den utformningen var allt för djärv och kommer att bli brons framtida undergång. Brons byggtid blev tre år, mellan 1588 till färdigställandet 1591.

Byggmaterialet är den berömda starka Istria marmorn, som säkert bidrar till att vi fortfarande kan gå över bron till fiskmarknaden på Rialto..

 

Lite Rialto mått..
huvudspannet 28,89 m.
höjd 7,32 m.
bredd 22,90 m
trapplängd, 6,4m

De tre andra broarna över Canal Grande är
Ponte dell'Accademia, Ponte degli Scalzi och Ponte di Calatrava
 

 

Venedig en ö i lagunen  -  Öarna i lagunen  -  Poveglia a tutti  -  Pesten och doktorn  -  Maskernas Venedig
Historiska Masker  - Carnevale di Venezia  -  Commedia dell´arte  -  Venezia  -  Resa hit och dit  - 
  Bevingat Lejon  -  Risi e bisi  -  Fiesta del Redentore  -  Berömda Broar  -  Ponte di Rialto   - 
  Ponte dei Sospiri  -  Ponte del DiavoloLa Biennale  Info Kontakt

 


 

 

 ANNONS

 ANNONS